Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Novembre21


17-11-2021
Darrera actualització: 17-11-2021

Introducció

A dia 17/11/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per evolucionar una de les entitats del grup d’obligat compliment i modificar la presentació de la informació referent a l’agrupació temàtica de les entitats.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 17/11/2021, s’han realitzat les accions següents:

  • S’ha evolucionat l’entitat Estat Civil per incorporar un nou atribut (codi), alfanumèric de 4 caràcters, que permet identificar de forma unívoca els registres
  • S’ha modificat la visualització del llistat d’entitats per incorporar el domini i el subdomini de l’agrupació temàtica de cada una de les entitats.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: