SIC. Posada en servei Plataforma SIC 3.0 per a desplegaments on-premise


22-10-2021
Darrera actualització: 22-10-2021

A partir del 20 de octubre del 2021 s’ha posat en servei la nova Plataforma del Sistema d’integració contínua v.3.0 per a pipelines amb desplegament en infraestructures on-premise. L’objectiu perseguit ha estat millorar el lliurament de solucions de TIC a la Generalitat emprant noves tecnologies, eines i processos els quals permetin simplificar i lliurar solucions de més alt nivell amb una millor resiliència i robustesa d’una manera més àgil.

Els requeriments que ha pretès cobrir d’aquest nou sistema són:

 • Maximitzar l’autoservei d’infraestructures
 • Maximitzar l’autonomia del lot d’aplicacions
 • Maximitzar la mantenibilitat i escalabilitat de les pipelines
 • Maximitzar la mantenibilitat i robustesa de la Plataforma SIC
 • Maximitzar la visibilitat de l’entorn per part de lot d’aplicacions
 • Maximitzar l’automatització de tasques
 • Desfer colls d’ampolla
 • Minimitzar els temps necessaris per posar una solució en servei
 • Minorar el cost dels futurs evolutius
 • Convergència desplegaments on-premise i cloud

Estratègia

Per a assolir els objectius, s’han aplicat les següents decisions estratègiques:

 • Estandarditzar processos: en tenir processos estandarditzats i globals, es redueix el manteniment alhora que resulta més fàcil capacitar nous recursos.
 • Millorar el servei: major robustesa, disponibilitat i resiliència resulten en una major qualitat i un menor temps de time-to-market.
 • Servei sostenible: utilitzant el potencial de cloud s’aconsegueix que els costos operatius del servei siguin sostenibles.
 • Automatització: minimitzant recursos de servei i reemplaçant-los per automatització s’aconsegueix redirigir els recursos cap a l’evolució constant.

Detall de la solució

La nova solució es compon dels següents components:

 • Nova plataforma CI/CD basada en contenidors en Openshift amb el Stack:
  • Jenkins amb agents dinàmics
  • Prometheus i Grafana pel monitoratge
  • EFK per a la gestió de logs
  • Keycloak com a broker de seguretat amb integració amb Gicar
 • Ampliació del catàleg d’imatges, tant per a la construcció de les aplicacions com per als desplegaments
 • Nou Autoservei de Pipelines basat en fitxers de configuració en format YML
 • Nou model de pipelines úniques (dinàmiques) per tipus d’operació

Les etapes previstes de desplegament són les següents:

Nou projecte

Calendaris

En endavant, tota nova integració de projectes al SIC s’integrarà fent ús de la nova Plataforma si les necessitats es troben cobertes pel sistema i pròximament es planificarà la migració de les pipelines on-premise.


Per a més informació:Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.