Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Setembre21


22-09-2021
Darrera actualització: 22-09-2021

Introducció

A dia 22/09/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 22/09/2021, s’han realitzat les accions següents:

 • S’han validat 3 entitats de l’àmbit de Justícia i s’han incorporat dins del grup d’obligat compliment:

  • Jurisdiccions
  • Partits judicials de Catalunya
  • Relació Municipis de Catalunya amb Partits judicials de Catalunya
 • S’ha modificat el conjunt de valors de 2 entitats ja publicades, per actualitzar-les a la nova estructura de Govern, XIII Legislatura:

  • Direccions generals
  • Secretaries

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: