Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Juliol21


14-07-2021
Darrera actualització: 14-07-2021

Introducció

A dia 14/07/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 14/07/2021, s’han realitzat les següents accions:

  • S’ha validat l’entitat ECOICOP 2016 (Classificació europea del consum individual per finalitats). S’ha incorporat dins del grup d’obligat compliment i s’ha eliminat de la llista de pendents d’aprovació.

  • S’ha actualitzat el conjunt de valors de 4 entitats ja publicades:

    • Municipis Catalunya Geo: Es modifica el nom del municipi de codi 080235.
    • Unitats poblacionals Catalunya: Actualització general del conjunt de dades per nova versió del fitxer font i modificació del nom de la unitat poblacional de codi 0802350000000.
    • Municipis Espanya: Es modifica el nom de 2 municipis, codis: 080235 i 100974.
    • Unitats poblacionals Espanya: Es modifica el nom de 5 unitats poblacionals, codis: 08023000000, 10097000000, 10097000100, 10097000101 i 10097000199.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: