Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Juny21


30-06-2021
Darrera actualització: 30-06-2021

Introducció

A dia 30/06/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 30/06/2021, s’han realitzat les següents accions:

 • S’han validat 3 entitats de classificacions estadístiques d’educació. S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment i s’ha eliminat la versió del 2019 de la llista de pendents d’aprovació:

  • Educació CCED 2020 P (Classificació de programes per nivells educatius)
  • Educació CCED 2020 A (Classificació del nivell de formació assolit)
  • Educació CCED 2020 F (Classificació dels camps d’educació i capacitació)
 • S’ha validat l’entitat Terçons. S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment i s’ha eliminat de la llista de pendents d’aprovació.

 • S’ha actualitzat el conjunt de valors de 3 entitats ja publicades:

  • Departaments: Actualització d’un nom de departament (Departament d’Acció Exterior i Govern Obert) i dos acrònims (IFE i XGO).
  • Municipis Espanya: Actualització de 3 noms de municipis (Codis INE: 030670, 312074 i 461192).
  • Unitats poblacionals Espanya: Actualització general de tot el conjunt de dades per nova versió del fitxer font.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: