Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Maig21


26-05-2021
Darrera actualització: 26-05-2021

Introducció

A dia 26/05/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 26/05/2021, s’han realitzat les següents accions:

 • S’han validat 3 entitats de classificacions estadístiques d’educació. S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment i s’han eliminat de pendents d’aprovació:

  • Educació CCED 2000 P (classificació de programes per nivells educatius)
  • Educació CCED 2000 A (Classificació del nivell de formació assolit)
  • Educació CCED 2000 F (Classificació dels camps d’educació i capacitació)
 • S’han incorporat 3 noves entitats dins del grup d’obligat compliment:

  • Codis postal per municipis de Catalunya
  • Prefixos telefònics internacionals
  • Relació Prefixos telefònics internacionals i Països
 • S’ha actualitzat el conjunt de valors de l’entitat d’obligat compliment Nom de carrers de Catalunya per eliminar registres duplicats.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: