Canigó. Adaptació connector Sarcat PICA


11-05-2021
Darrera actualització: 11-05-2021

Introducció

Dins de l’abast de la versió 3.4.6 del Framework Canigó s’ha adaptat el mòdul d’integració del connector Sarcat PICA de Canigó per a recuperar les respostes de la PICA independentment del prefix. Podeu consultar l’abast complet de la versió 3.4.6 a les Release Notes, apartat Canigó 3.4.6.

Motivació

El maig del 2021 es va reportar una incidència en la recuperació de les respostes de PICA que es fan a través del connector de Sarcat de Canigó des de la seva versió 1.0.0. L’error es produeix perquè la PICA ha fet modificacions en els prefixos dels namespace de les respostes i el connector intentava cercar els nodes de resposta amb un namespace prefixat.

Per exemple:

Node nodeResposta = SarcatXMLUtils.findNode(resposta.getDomNode(), "alta:SarcatAlAltaResponse");
SarcatAlAltaResponseDocument respostaAlta = null;

Quan la PICA retorna una resposta com la següent:

<ns2:SarcatAlAltaResponse xmlns:ns2="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/alta">
  <ns2:error>
    <ns3:codi xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common">0</ns3:codi>
    <ns3:descripcio xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common"/>
    <ns3:descripcioExtesa xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common"/>
  </ns2:error>
  <ns2:assentamentRetorn anyPK="2021" codiURPK="0278" dataAlta="28/04/2021 10:35:22" numPK="183">
    <ns2:errorAssentament>
      <ns3:codi xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common">0</ns3:codi>
      <ns3:descripcio xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common"/>
      <ns3:descripcioExtesa xmlns:ns3="http://gencat.net/scsp/esquemes/peticion/common"/>
    </ns2:errorAssentament>
  </ns2:assentamentRetorn>
</ns2:SarcatAlAltaResponse>

On es pot comprovar que la resposta no disposa del prefix “alta” esperat.

Novetats

S’han modificat els mòduls de la PICA per a poder recuperar la resposta independentment del prefix que retorni la PICA, centralitzant les utilitats per a parsejar i transformar d’objectes a XML a la classe:

cat.gencat.ctti.canigo.arch.integration.pica.utils.PICAXMLUtils


Els mòduls que han estat revisats són els següents:

 • canigo.integration.pica versió 2.3.2
 • canigo.integration.sarcat.pica versió 2.3.2
 • canigo.integration.tributs.pica versió 2.4.2
 • canigo.integration.padro.pica versió 2.3.2
 • canigo.integration.dni.pica versió 2.3.2
 • canigo.integration.avisosalertes.pica versió 2.3.2

Documentació de les versions

Teniu disponible la següent documentació: