Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Abril21


21-04-2021
Darrera actualització: 21-04-2021

Introducció

A dia 21/04/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 21/04/2021, s’han realitzat les següents accions:

  • Les entitats Tipus ens locals i Nom de carrers de Catalunya s’han validat. S’han incorporat dins del grup d’obligat compliment i s’han eliminat de pendents d’aprovació.

  • S’han incorporat 2 noves entitats dins del grup d’obligat compliment:

    • NC 2020 (productes comerç exterior)
    • PRODCOM EIP 2018 (productes industrials)
  • S’ha actualitzat el conjunt de valors de l’entitat d’obligat compliment Tipus via per afegir el valor “Eix”.

  • S’ha modificat la definició d’atributs de l’entitat d’obligat compliment NC 2019 (productes comerç exterior) per corregir alguns textos.

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: