Publicació Catàleg Tècnic de Dades - Q2


31-03-2021
Darrera actualització: 31-03-2021

Introducció

A dia 31/03/2021 s’ha realitzat una nova actualització del Catàleg Tècnic de Dades per seguir incorporant informació i mantenir al dia les entitats ja publicades.

Novetats

En la darrera actualització del Catàleg Tècnic de Dades, publicada el 31/03/2021, s’han realitzat les següents accions:

 • L’entitat Gènere s’ha validat, s’ha eliminat de pendents d’aprovació i s’ha incorporat dins del grup d’obligat compliment.

 • S’han incorporat 3 noves entitats dins del grup d’obligat compliment:

  • Sexe
  • Agrupació temàtica de serveis al ciutadà
  • Unitats poblacionals Espanya
 • S’ha modificat l’estructura de l’entitat d’obligat compliment Unitats poblacionals Catalunya per eliminar l’atribut Nom INE, que ja es pot consultar a partir de la relació amb Unitats Poblacionals d’Espanya.

 • S’ha actualitzat el conjunt de valors de l’entitat d’obligat compliment Municipis Espanya per modificar 2 noms de municipis:

  • Vall de Gallinera s’ha modificat per La Vall de Gallinera
  • Lizóain-Arriasgoiti s’ha modificat per Lizoain-Arriasgoiti/Lizoainibar-Arriasgoiti

Per a més informació sobre la Gestió Tècnica de Dades podeu consultar: