Canigó. Revisió regles SonarQube mòduls integració


09-09-2020
Darrera actualització: 09-09-2020

Introducció

Dins de l’abast de la versió 3.4.5 del Framework Canigó s’ha realitzat la revisió del codi font a partir de les regles de SonarQube als mòduls integració de Canigó. Podeu consultar l’abast complet de la versió 3.4.5 a les Release Notes, apartat Canigó 3.4.5.

Novetats

Des de l’Oficina de Qualitat s’ha escollit SonarQube com a eina que s’encarrega de detectar bugs, vulnerabilitats i defectes en el codi. Aquesta eina pot ser integrada a l’entorn de desenvolupament, lo que permetria una inspecció continua, i pot ser instal·lada a un servidor. S’han definit unes portes o Quality Gates amb unes mesures mínimes que han d’acomplir els lliurables, que els proveïdors hauran de configurar en els seus respectius entorns.


S’han revisat i solucionat els problemes detectats pel SonarQube als següents mòduls de Canigó:

 • canigo.integration.antivirus
 • canigo.integration.avisosalertes.pica
 • canigo.integration.dni.pica
 • canigo.integration.notificacions.electroniques
 • canigo.integration.notificacions.electroniques.ws
 • canigo.integration.padro.pica
 • canigo.integration.pica
 • canigo.integration.psgd
 • canigo.integration.psis
 • canigo.integration.sarcat
 • canigo.integration.sarcat.pica
 • canigo.integration.sgde
 • canigo.integration.ssc
 • canigo.integration.tributs.pica

Documentació de les versions

Podeu consultar el detall de la versió de cada mòdul a la Matriu de Compatibilitats al Portal de Frameworks i Solucions d’Arquitectura.

Per a més informació sobre l’eina de revisió de codi font establerta per l’Oficina de Qualitat podeu consultar: https://qualitat.solucions.gencat.cat/.