Canigó. Actualització archetype 1.6.7 i plugin Eclipse 1.7.9


12-06-2020
Darrera actualització: 12-06-2020

Introducció

D’entre els lliurables de Canigó hi consten l’archetype i el plugin de l’Eclipse. Seguint l’objectiu de CS Canigó de proporcionar facilitadors per a la creació de projectes Canigó als desenvolupadors d’aplicacions, s’han actualitzat ambdós lliurables per a generar projectes amb Canigó 3.4.4. Podeu consultar l’abast complet de la nova versió del marc de treball a les Release Notes, apartat Canigó 3.4.4.

 • L’archetype és una eina Maven que facilita la creació de projectes seguint una plantilla. Utilitzant l’arquetipus i executant un goal de Maven obtenim un projecte Canigó amb una base preconfigurada i preparada per a incorporar noves funcionalitats.

 • El plugin és un connector desenvolupat específicament per a l’IDE Eclipse que permet afegir menús contextuals per a la creació de projectes Canigó utilitzant l’arquetipus de Maven, i també per a permetre afegir mòduls a un projecte prèviament creat aportant una configuració per defecte. D’aquesta manera, podem crear un projecte amb l’Eclipse i afegir-l’hi els mòduls necessaris, obtenint un projecte preparat per al marc de treball Canigó i estalviant temps als desenvolupadors.

Novetats Archetype

La versió 1.6.7 de l’arquetipus de Canigó permet generar projectes amb Canigó 3.4.4, per aquest motiu s’han modificat els rangs de versions dels següents mòduls:

 • canigo.core: [4.0.0,4.4.0)
 • canigo.operation.logging: [2.0.0,2.4.0)
 • canigo.persistence.jpa: [2.0.0,2.4.0)
 • canigo.web.core: [2.0.0,2.4.0)
 • canigo.web.rs: [2.0.0,2.4.0)

Novetats plugin d’Eclipse

La nova versió 1.7.9 del plugin utilitza la versió 1.6.7 de l’arquetipus de Canigó per a generar projectes amb Canigó 3.4.4 i s’han modificat els següents rangs de versions dels mòduls:

 • Integració:

  • canigo.integration.antivirus: [2.0.0,2.5.0)
  • canigo.integration.dni.pica: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.integration.icc: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.integration.notificacions.electroniques: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.integration.tributs.pica: [2.0.0,2.4.0)
 • Operació

  • canigo.operation.instrumentation: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.operation.logging: [2.0.0,2.4.0)
 • Persistència:

  • canigo.persistence.jpa: [2.0.0,2.4.0)
 • Seguretat:

  • canigo.security: [2.0.0,2.5.0)
  • canigo.security.saml: [2.0.0, 2.4.0)
 • Suport:

  • canigo.support.fileupload: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.support.lopd: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.support.mailing: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.support.merging: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.support.ole: [2.0.0,2.4.0)
  • canigo.support.resizeimg: [2.0.0,2.5.0)
  • canigo.support.sftp: [2.0.0,2.4.0)


Per a instal·lar o actualitzar la versió del plugin és necessari seguir els passos descrits a la secció “Instal·lació” del Plugin Canigó per a Eclipse.