Canigó. Actualització mòdul MongoDB


21-05-2020
Darrera actualització: 21-05-2020

Introducció

Dins de l’abast de la versió 3.4.4 del Framework Canigó s’ha alliberat una nova versió del mòdul de MongoDB, el qual té com a propòsit principal gestionar l’execució d’operacions a una base de dades MongoDB.

Podeu consultar l’abast complet de la versió 3.4.4 a les Release Notes, apartat Canigó 3.4.4.

Novetats

La principal novetat que proporciona aquesta actualització del mòdul és l’actualització de la versió del driver de MongoDB a la versió 3.12.3 per a poder utilitzar les funcionalitats de la versió 4.2 de MongoDB. Podeu consultar la relació de versions del driver i de MongoDB a: https://docs.mongodb.com/drivers/driver-compatibility-reference#java-driver-compatibility.


Les principals novetats de la versió 4.2 de MongoDB són:

 • Transaccions distribuïdes
 • Eliminat el MMAPv1 Storage Engine
 • Eliminació d’alguns components i mètodes
 • Canvis en la compartició en clúster
 • Millores de seguretat
 • Millores en l’agregació
 • Canvis en els Streams
 • Índexs Comodí
 • Canvis en el suport de la plataforma
 • Canvis a les eines de MongoDB
 • Canvis en les eines de monitorització
 • Introducció de Flow Control
 • Canvis en el Logging i en el Diagnostics
 • Millores generals
 • Millores en el Query Plan
 • Optimització de la construcció d’índexs
 • Actualització de Procedures

Podeu consultar el detall de les novetats a: https://docs.mongodb.com/manual/release-notes/4.2.

Documentació del mòdul

Per a obtenir més informació del Mòdul de MongoDB podeu consultar la documentació del Mòdul de MongoDB al Portal de Frameworks i Solucions d’Arquitectura.