SIC. Actualització de versió Gitlab


29-11-2019
Darrera actualització: 29-11-2019

Actualització del servei de custòdia de Codi

Durant el mes d’Octubre s’ha dut a terme l’actualització del Servei de custòdia de Codi a la versió 11.11.8 de Gitlab. A partir de la versió 11.11 del Gitlab és necessari utilitzar Git 2.21.0 o superior.

Amb aquesta actualització, es vol proporcionar als proveïdors d’aplicacions un sistema de custòdia de codi consistent, de qualitat i amb els millors temps de resposta per a permetre un cicle de vida del codi el més agradable possible. En els següents apartats, es detallen les principals novetats i millores d’aquesta actualització.

Novetats

Assignacions múltiples per Merge Request

No és infreqüent que diverses persones col·laborin en una funcionalitat en una branca compartida i sol·licitin una Merge Request, com ara una col·laboració d’enginyers frontend i backend o en equips on els enginyers treballen conjuntament com en Programació extrema.

A la versió 11.11 del Gitlab es permet que a les Merge Request es pugui assignar diversos destinataris per a indicar a totes les persones que ho estan revisant o en són responsables. Per a més informació, consultar el següent enllaç: Múltiples assignats per Merge Request.


Serialització dels gràfics de commits

Moltes operacions habituals de Git requereixen consultar el gràfic de commits. Aquestes operacions són més lentes a mesura que creix el nombre de commits perquè aquestes consultes requereixen que cada objecte es carregui des del disc.

A la versió 11.11 del Gitlab s’ha habilitat la característica de gràfics de commits serialitzada, introduïda en els darrers llançaments de Git, per tal d’aprofitar la millora de rendiment en la generació dels gràfics de commits. Per a més informació, consultar el següent enllaç: Funcionalitats de gràfics de commits.


Descàrrega de directoris d’un projecte

A vegades tenim la necessitat de descarregar una part d’un projecte i fins ara, per obtenir-ne una part s’havia de descarregar tot el projecte, realitzant per tant, una descàrrega innecessària de components.

A la versió 11.11 del Gitlab es proporciona la possibilitat de descarregar un directori d’un projecte. Si naveguem dins del projecte i cliquem a la icona de descàrrega ens permet:

  • Descarregar tot el projecte (com fins ara).
  • Descarregar només aquell directori.

Per a més informació, consultar el següent enllaç: Descàrrega de directoris d’un projecte

Millores de rendiment

A la versió 11.11 del Gitlab s’ha millorat el rendiment principalment en els següents punts:

Informació addicional

Per a més informació sobre les funcionalitats que proporciona Gitlab a la versió 11.11 podeu consultar els següents enllaços:


Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.