monolits

Arquitectura de Referència de Microserveis

Davant la ràpida evolució dels estils d’arquitecturals, s'ha identificat la necessitat d’establir una arquitectura de referència per aquelles aplicacions que opten per arquitectures altament distribuïdes tant a nivell lògic com a nivell físic. L'arquitectura presentada en aquesta pàgina s'orienta al desplegament d'aplicacions en microserveis i microfrontends de forma que un arquitecte la pugui usar com a punt de partida per fer el disseny d'una solució.

01-05-2021

Què és la Refacció

Refacció és el procés de canviar un sistema de programari d'una manera que no alteri el comportament extern del codi, però millora la seva estructura interna

04-12-2018

De monòlits a (micro)serveis - Part 1: Descomposició tècnica

Com trencar un monòlit des del punt de vista tècnic

04-12-2017
RSS