microserveis

Arquitectura de Referència de Microserveis

Davant la ràpida evolució dels estils d’arquitecturals, s'ha identificat la necessitat d’establir una arquitectura de referència per aquelles aplicacions que opten per arquitectures altament distribuïdes tant a nivell lògic com a nivell físic. L'arquitectura presentada en aquesta pàgina s'orienta al desplegament d'aplicacions en microserveis i microfrontends de forma que un arquitecte la pugui usar com a punt de partida per fer el disseny d'una solució.

01-05-2021

Què és la Refacció

Refacció és el procés de canviar un sistema de programari d'una manera que no alteri el comportament extern del codi, però millora la seva estructura interna

04-12-2018

Principis de Microserveis

Un cop acabada la transformació del maquinari i dels programaris que suporten les aplicacions, comencem a observar una certa tracció en les necessitats de posar al dia també les aplicacions. En la majoria de casos són plantejables la conversió de monòlits en aplicacions basades en microserveis. En aquest post, continuem la sèrie d'articles sobre els microserveis i presentem els principis que han de governar el disseny i la implementació de les aplicacions basades en microserveis.

16-12-2017

De monòlits a (micro)serveis - Part 1: Descomposició tècnica

Com trencar un monòlit des del punt de vista tècnic

04-12-2017

Cloud-Ready

Aspectes a tenir en compte en la definició de l'arquitectura d'una aplicació per estar preparada per anar al Cloud

15-09-2016

(micro)serveis

Introducció al patró de disseny basat en microserveis i les implicacions que té a l'hora de pensar les aplicacions

04-08-2016
RSS