Plantilla Descripció d'Arquitectura

Darrera actualització: 25-11-2021

El document d’arquitectura proporciona una visió general completa de l’arquitectura del servei / solució. Es tracta d’un document “viu” que s’ha d’actualitzar amb cada evolució que afecti a l’arquitectura del servei.

La plantilla està pensada per cobrir la informació requerida per un document d’arquitectura, incloent-hi en molts casos camps de selecció per facilitar al màxim la creació i complementació del document. El document està dividit en dues parts:

  • La definició de l’arquitectura: Aquesta part descriu d’una forma global quina és l’arquitectura del servei, entrant en tots els aspectes relacionats mitjançant tres categories principals corresponents als apartats 1, 2 i 3 del document.

  • Informació del projecte d’aprovisionament: A l’apartat 4 s’ha d’afegir tota la informació relativa al projecte d’aprovisionament que ha requerit la nova versió del document d’arquitectura. En cas d’un servei nou, en aquest apartat només és necessari afegir dades d’aprovisionament que no estan contemplats a la resta del document.

A partir de la versió 2.2 de la plantilla del DA, posem a disposició dels arquitectes diverses versions de la plantilla per adaptar el document a les diferents tipologíes d’arquitectura. La plantilla clàssica que es feia servir fins ara es la primera (Plantilla genèrica).

A continuació proporcionem enllaços als documents relacionats:

TIPUS D’ARQUITECTURA PLANTILLA
Plantilla genèrica (arquitectures híbrides) Plantilla DA genèrica
On Premise Plantilla DA On Premise
Cloud privat Plantilla DA Cloud Privat
Cloud public Gestionat Plantilla DA Cloud Públic Gestionat
Cloud public No Gestionat Plantilla DA Cloud Públic No Gestionat
Power Platform Suite Plantilla DA Power Platform Suite
LowCode Plantilla DA LowCode

Guia de generació de Vistes i Perspectives

DA Exemple