SIC. Actualització de versió Jenkins del SIC 3.0


07-09-2022
Darrera actualització: 07-09-2022

El dia 07/09/2022 s’ha dut a terme l’actualització del Servei d’Integració Continua SIC 3.0 a la versió 2.346.3 de Jenkins.


Les principals novetats d’aquesta actualització són les següents:

  • Millores en les eines d’administració i configuració del sistema.
  • Millores de funcionalitats i disseny, entre d’altres:
Issue Descripció
pull-5871 Millora en la visualització del progrés de consola.
JENKINS-68672 Millora en la visualització de la barra de progrés de l’historial d’execucions en files ombrejades.
- Modernització general dels components de formulari i la interfície d’usuari.
  • Millores de rendiment i control d’errors.
  • Correccions de seguretat importants, entre d’altres:
Issue Descripció
SECURITY-2779, SECURITY-2761, SECURITY-2776, SECURITY-2780 Múltiples vulnerabilitats XSS que permet als atacants injectar HTML i JavaScript a la interfície d’usuari.Per a més informació de les novetats de la versió podeu consultar Jenkins LTS Changelog.

Amb aquesta actualització, s’assoleix un dels objectius que es persegueix des de CS Canigó, consistent en proporcionar als proveïdors d’aplicacions un sistema de integració continua actualitzat i estable amb la finalitat d’estalviar temps de desplegament. Es preveu seguir duent a terme una actualització tecnològica programada de forma trimestral per a anar incorporant millores i nova funcionalitat.

Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.