Canigó. Revisió regles SonarQube mòduls core


11-06-2020
Darrera actualització: 11-06-2020

Introducció

Dins de l’abast de la versió 3.4.4 del Framework Canigó s’ha realitzat la revisió del codi font a partir de les regles de SonarQube als mòduls core de Canigó. Podeu consultar l’abast complet de la versió 3.4.4 a les Release Notes, apartat Canigó 3.4.4.

Novetats

Des de l’Oficina de Qualitat s’ha escollit SonarQube com a eina que s’encarrega de detectar bugs, vulnerabilitats i defectes en el codi. Aquesta eina pot ser integrada a l’entorn de desenvolupament, lo que permetria una inspecció continua, i pot ser instal·lada a un servidor. S’han definit unes portes o Quality Gates amb unes mesures mínimes que han d’acomplir els lliurables, que els proveïdors hauran de configurar en els seus respectius entorns.


S’han revisat i solucionat els problemes detectats pel SonarQube als següents mòduls de Canigó:

 • canigo.core
 • canigo.operation.logging
 • canigo.persistence.core
 • canigo.persistence.jpa
 • canigo.persistence.mongodb
 • canigo.root
 • canigo.security
 • canigo.support.lopd
 • canigo.support.merging
 • canigo.test
 • canigo.web.core
 • canigo.web.rs
 • canigo.operation.instrumentation
 • canigo.support.fileupload
 • canigo.support.icc.datatypes
 • canigo.support.icc
 • canigo.support.mailing
 • canigo.support.ole
 • canigo.support.resizeimg
 • canigo.support.sftp

Documentació de les versions

Podeu consultar el detall de la versió de cada mòdul a la Matriu de Compatibilitats al Portal de Frameworks i Solucions d’Arquitectura.

Per a més informació sobre l’eina de revisió de codi font establerta per l’Oficina de Qualitat podeu consultar: https://qualitat.solucions.gencat.cat/.