Darrera actualització: 17-06-2020

GitLab

Introducció

GitLab és l’eina implantada al SIC per la custòdia de codi font. Es tracta d’un servei web de control de versions i desenvolupament de software col·laboratiu basat en Git. A més de gestor de repositoris, el servei ofereix també allotjament de Wikis i un sistema de seguiment d’errors, tot publicat sota una llicència de codi obert.

Gitlab és utilitzat per més de 100.000 organitzacions d’arreu del món. S’han realitzar proves en organitzacions amb 10.000 projectes amb el mateix temps i la mateixa qualitat de resposta que amb un sol projecte.

El Gitlab està integrat amb el Servei d’Integració Contínua, en publicar una nova versió del codi font sobre la branca MASTER, automàticament es dispararà la tasca de construcció i desplegament associada en el sistema d’Integració Contínua (Jenkins).

Aquest repositori no és un entorn de desenvolupament, per lo que només les persones assignades com a Release Managers seran les encarregades de consolidar el codi i lliurar-lo. Aquest codi font ja haurà d’estar validat en entorns de desenvolupament i es lliurarà quan es decideixi distribuir als entorns dels serveis TIC centrals.

Funcionament

Accés al servei

Podrà accedir mitjançant el següent enllaç: https://git.intranet.gencat.cat
Per a poder accedir via VPN cal assegurar que es disposa de connectivitat pel port 443/TCP i, en cas de no disposar de connectivitat, caldrà obrir una petició demanant l’obertura de Firewals dels seus entorns.

Haurà d’autenticar-se amb de les seves credencials d’accés GICAR. Els Release Manager, responsables de lot i tècnics de CPD disposaran d’accés al servei, així com la resta de membres de l’equip de desenvolupament als que es decideixi atorgar accés. Si no disposa d’accés, haurà de sol·licitar-ho al seu responsable.

GitLab

Creació de comptes d’usuari i permisos d’accés

Per a poder accedir al servei caldrà disposar d’un usuari GICAR operatiu (amb l’adreça de correu associada) i crear el compte corresponent. Per a fer-ho, haurà d’introduir l’identificador d’usuari i contrasenya i, en cas de tractar-se d’un nou compte, el sistema el redirigirà a la plana de perfil per a que pugui dur a terme el procés d’alta.
Si no disposa d’accés als grups i projectes s’haurà d’adreçar als Release Managers del codi de diàleg o al responsable del lot per a que l’incloguin com a membre del projecte o projectes que es considerin. A partir d’aquest moment, ja podrà gestionar el codi font i a l’endemà l’usuari passarà a ser un Release Manager a tots els efectes, disposant d’accés a tots els serveis del SIC per al codi de diàleg corresponent.

Per a més informació: Autoservei d’usuaris

Estructura de grups i projectes

Totes les aplicacions que recull l’inventari d’aplicacions disposen automàticament d’un grup al GitLab per al codi de diàleg del CTTI corresponent (per exemple: https://git.intranet.gencat.cat/0192). Dins el grup assignat, es poden crear tants projectes com conjunts de codi susceptibles de ser versionats de forma independent. Pot tractar-se d’una llibreria, un microservei, un mòdul o un programa sense fragments independents.
Per accedir a la vista de grups i projectes, ho podrà fer des del menú d’opcions generals (botó icone menu gitlab situat a la part superior esquerra).
No es poden incloure binaris de llibreries ni d’altres mòduls ni executables (JAR, WAR, EAR, DLL, EXE…) i la mida màxima dels arxius serà de 25MB. En tot cas, per a arxius de gran tamany, es podrá fer ús de l’extensió Git-lfs.

Creació de nous projectes

Per a crear nous projectes caldrà dirigir-se al grup del codi de diàleg i prémer l’acció “New project”. Haurà d’indicar el nom del projecte i seleccionar el nivell de visibilitat “Private”.

Nou projecte

Integració contínua

En publicar una nova versió del codi font sobre la branca MASTER, automàticament es dispararà la tasca de construcció i desplegament associada en el sistema d’Integració Contínua (Jenkins). En aquest sentit, cal tenir presents algunes premisses:

  • Els repositoris poden tenir tantes branques com siguin necessàries, però sempre s’haurà d’incloure la branca MASTER i el contingut d’aquesta branca serà amb el que treballarà la tasca associada.
  • Cal proporcionar processos de construcció d’artefactes independents de les màquines i plataformes on s’executen, de forma que siguin aplicables tant en els entorns de desenvolupament com en els entorns del SIC.

Per a més informació: Integració contínuaTeniu a la vostra disposició alguns articles relacionats amb el servei:
Si voleu més informació podeu consultar la secció de Guies.
Si teniu qualsevol dubte o problema podeu revisar les Preguntes Freqüents o utilitzar els canals de Suport.