Custòdia de codi font

GitLab és l'eina implantada al SIC per la custòdia de codi font

Integració contínua

Jenkins és l'eina implantada al SIC per la integració contínua

Servei de Binaris

Eina SIC per al lliurament d'artefactes a CPD/LldT

Autoservei d'usuaris

Autoservei d'usuaris SIC 2.0 mitjançant GitLab

Autoservei de pipelines

L'Autoservei de pipelines permet als proveïdors d'aplicacions ser autònoms per a integrar al SIC les seves aplicacions.