Darrera actualització: 24-01-2015

El CTTI disposa d’una plataforma de formularis electrònics que permet la interacció amb formularis PDF dinàmics basats en Adobe Livecycle ES4 SP1 sota una arquitectura amb disponibilitat i tolerància a fallades.

A més, i aquest és un dels principals avantatges respecte a la solució única amb Adobe, s’ofereix un servei d’accés a les funcionalitats requerides en el tractament de formularis electrònics sense cap necessitat de conèixer l’API que ofereix Adobe. Per a la construcció dels formularis Adobe se seguiran les recomanacions dels següents llibres normatius del CTTI:

  • Llibre blanc servei corporatiu de formularis
  • Llibre normatiu (NOR15-01 6-11-08)

Aquests documents i més informació com l’arquitectura de la plataforma i els procediments de treball es poden consultar dintre de l’apartat de documentació de Formularis electrònics al Portal del Centre de Suport Canigó http://canigo.ctti.gencat.cat/sgde/documentacio/