Què és el Servei de Gestió del Document Electrònic (SGDE)

Darrera actualització: 24-01-2015

El Servei de Gestió del Document Electrònic proporciona als sistemes d’informació les principals funcions necessàries per al tractament i transformació del document electrònic per tal de donar suport a l’intercanvi fiable i segur de documents i informació entre els ciutadans i la Generalitat de Catalunya.

Per implementar-ho s’ha desplegat un entorn corporatiu de valor afegit, basat en el format PDF, que proporciona uns serveis d’invocació (WebServices) que poden ser utilitzats des de qualsevol llenguatge o plataforma. L’arquitectura aplicada aporta la disponibilitat i flexibilitat necessària per a absorbir la demanda estacionals dels diferents departaments (campanyes, convocatòries, etc.).

Plataformes

Actualment l’SGDE té integrades dues plataformes:

  • Plataforma de Formularis Adobe
  • Sistema de Transformació de Documents o STD

Funcionalitats

El servei SGDE dóna resposta a la gestió del document en les transaccions per via telemàtica entre la Generalitat i els ciutadans, empreses i/o empleats públics.

Les funcionalitats que ofereix s’agrupen pel tipus de plataforma on es troben implementades;

Plataforma de Formularis Adobe

  • Extracció de dades d’un formulari
  • Creació de formularis a partir de dades
  • Conversió de formularis intel.ligents en documents PDF plans (aplanat de formularis)
  • Signatura bàsica de documents amb un certificat genèric Generalitat

Sistema de Transformació de Documents o STD

  • Conversió a format pdf/a per a permetre la compatibilitat amb el temps
  • Normalització de format: Conversió de diferents formats ofimàtics al format PDF.
  • Transformació de documents: El sistema permet afegir informació en qualsevol dels quatre marges de cada pàgina dels documents d’entrada (imatges, texts, números de pàgina, codis QR etc.). També permetrà afegir una marca d’aigua en qualsevol posició del document.
  • Codi verificació de documents: Creació d’un codi segur de verificació (CSV) per a la identificació i registre del document i posicionament d’aquest codi sobre el document.

Ús del Servei

Per poder utilitzar algun dels serveis de l’SGDE és necessari donar-se d’alta en alguna de les plataformes que l’integren. Per poder fer-ho s’ha de consultar la secció “Documentació SGDE” d’aquesta secció i seguir els passos documentats per cada plataforma.

Mes informació en sgde.ctti@gencat.cat