Darrera actualització: 31-03-2015

El CTTI ofereix una nova plataforma on es troba disponible el Sistema de Transformació de Documents o STD. Aquesta plataforma s’integra dintre del grup de Serveis del SGDE (Sistema de Gestió de Documents Electrònics) del CTTI juntament amb la plataforma de Formularis Electrònics.

Els serveis inclosos per aquesta plataforma són:

  • Transformació de documents Ofimàtics (Word, Excel, PowerPoint, OpenOffice, etc.) a PDF.
  • Conversió de documents PDF mitjançant plantilles.
  • Operacions de Translació, Rotació i Escalatge.
  • Inserció de diferents tipus de Tags de Text, Imatges, Codis QR, Codis de Barres, Codis CSV i Marques d’Aigua.
  • Generació de Codis Segurs de Validació o CSV
  • OCR (Optical Character Recognition)

Qualsevol aplicació que ho sol.liciti pot treballar amb l’STD prèvia petició d’alta en la plataforma. Per fer-ho s’ha d’enviar la Plantilla d’Alta al Servei, degudament omplerta a sgde.ctti@gencat.cat, sol.licitant formalment l’alta.