Canigó. Certificació versió 3.4.x amb WLS 14.1.x


16-08-2021
Darrera actualització: 16-08-2021

Introducció

Els servidors d’aplicacions suportats actualment en el full de ruta de programari del CTTI són els següents:

Servidor d’aplicacions Versió suportada
Tomcat 9.0
Weblogic 14.1.x
WebSphere 9.0
JBoss EAP 7.x

Novetats

Dins el procés de certificació de Canigó 3.4.x sobre els servidors del full de ruta de programari del CTTI, s’ha certificat el correcte funcionament de Canigó 3.4.6 sobre Weblogic Server 14.1.x. Per a la certificació s’ha utilitzat concretament la versió 14.1.1.0 de Weblogic Server i no ha estat requerida cap adaptació, a banda de modificar les propietats de la jvm que inicien el servidor d’aplicacions com es mostra a continuació:

-Dentorn=loc -Dapplication.defaultLanguage=ca_ES -Dspring.main.allow-bean-definition-overriding=true

Documentació

Per a més informació: