Descripció del protocol d’autenticació SAML2

Descripció del funcionament del protocol d'autenticació SAML2

Aplicació autenticant via SAML2 a través d'Apache-Shibboleth

Descripció de com utilitzar la imatge de contenidor o com desplegar-ho On Premise.

Aplicació feta a mida autenticant via SAML2 sense ús d'Apache-Shibboleth

Aplicació feta a mida consumint servei d'autenticació SAML2 sense ús d'Apache-Shibboleth

Passarel·la GICAR - Vàlid de l'AOC

Solució basada en SAML2 per a delegar l'autenticació de forma hibrida a GICAR i a Vàlid

Control d'accés als recursos amb GICAR

Com integrar l'autorització d'una aplicació amb GICAR