Siteminder

Característiques i arquitectura

Procés d'autenticació amb Siteminder

Descripció del procés i finalització de la sessió activa

Servei d’autenticació mixt

Descripció del servei per a usuaris de la Generalitat i per usuaris de l’Administració local (EACAT)

Entorn de desenvolupament GICAR

Entorn Sandbox per a simular el funcionament de GICAR