Modalitats d'integració possibles

Modalitats d'integració possibles d'autenticació amb GICAR

Guia d'integració via SiteMinder

Usuari i contrasenya contra el Directori Corporatiu // Autenticació amb Certificat // Autenticació contra el directori de l’EACAT

Guia d'integració via SAML2

Usuari i contrasenya contra el Directori Corporatiu // Autenticació amb Certificat // Autenticació contra Valid del AOC (idCat SMS i Certificat digital)

Integració amb els directoris de la Generalitat

Usuari i contrasenya contra el Directori Corporatiu