Eventhub

Exemple de Kafka Streams

El propòsit d'aquest exemple és demostrar l'escriptura i la lectura d'un tòpic de Kafka