Centres de Suport

Centre de Suport Canigó

Framework Canigó, SIC i SGDE

Centre de Suport Cloud

Suport al desenvolupament i desplegament d'aplicacions Cloud Públic i Privat basades en contenidors (Docker) i serveis (xPaaS/buildpacks, DBaaS, ...)

Oficina Tècnica de GICAR

Contacte amb l'Oficina Tècnica de GICAR

Subscripcions al butlletí de Comunicacions Arquitectura

Gestió de la subscripció al butlletí per part d'un usuari