Canigo-documentacio-versions-3x

Mòduls Generals

Mòduls principals de Canigó (Core, seguretat, persistència, etc.)

Mòdul d'Integració

Mòduls integrats a Canigó (PICA, GECAT, SGDE, etc.)

Mòduls de Suport

Mòduls amb funcionalitats de suport per Canigó (OLE, SFTP, Enviament de correus, etc.)

Altres

Planificació de tasques, Cues JMS, etc.