Antivirus

Accés a l'escaneig d'arxius mitjançant el servei d'antivirus Centrals del CTTI.

Avisos i alertes

Serveisd'enviament de SMS i CORREU del CTTI a través del servei AVISALERT de la PICA.

DNI

Servei de verificació i consulta de DNI de la DGP.

Documentum

Accés al gestor documental corporatiu del CTTI.

Enotum

Connector de la Pica que simplifica l'utilització del servei de Notificacions Telemàtiques de la Generalitat.

Enotum_WS

Notificacions electròniques Web Service.

GECAT

Utilització del connector al sistema SAP del Gecat.

ICC

Serveis de normalització d'adreces de l'Institut Cartogràfic de Catalunya.

Padró

Serveis d'empadronament publicats de la plataforma PICA.

PICA

Interficie d'accés a la PICA (Plataforma d'Integració i Col.laboració Administrativa).

PSIS

Validació de Signatures electròniques mitjançant els serveis de PSIS oferts per CatCert.

SAP

Interficie d'accés als Backends SAP de la Generalitat.

SARCAT

Serveis que ofereix la plataforma de Sarcat mitjançant la PICA i el seu connector nadiu.

SGDE

Servei de Gestió del Document Electrònic.

SSC

Serveis d'accés al Sistema de Signatura Centralitzada de Catcert.

Tributs

Servei de consulta de dades fiscals de la PICA.

ARESTA (PSGD)

Plataforma de Serveis de Gestió Documental