intel·ligència artificial

Navegadors IA

L’era de la informació ha convertit els navegadors web en una part integral de les nostres vides a través de les quals, s’explora l’ univers d'informació disponible en Internet. Però, i si aquests navegadors poguessin entendre millor les necessitats i oferissin una experiència de navegació més personalitzada, intuïtiva i eficient?. La integració amb la Intel·ligència Artificial (IA) lliura aquesta experiència.

27-07-2023

ChatGPT

Desbloqueja el poder de ChatGPT amb la seva arquitectura tecnològica. En aquest article es mostra una visió detallada de l'arquitectura de la intel·ligència artificial de moda.

30-06-2023
RSS