arquitectura

5G Standalone

Desvetllant el futur i explorant el poder del 5G Standalone. En aquest article, es mostra una visió general d’aquesta nova tecnologia.

28-09-2023

Arquitectura de Referència de Microserveis

Davant la ràpida evolució dels estils d’arquitecturals, s'ha identificat la necessitat d’establir una arquitectura de referència per aquelles aplicacions que opten per arquitectures altament distribuïdes tant a nivell lògic com a nivell físic. L'arquitectura presentada en aquesta pàgina s'orienta al desplegament d'aplicacions en microserveis i microfrontends de forma que un arquitecte la pugui usar com a punt de partida per fer el disseny d'una solució.

01-05-2021
RSS